Що хоче зібрати Барна під час операції «Урожай-2016».

Відповідне розпорядження підписав голова обласної державної адміністрації Степан Барна. Її мета - збільшення надходжень до місцевих бюджетів, легалізації зайнятості населення області. До її проведення залучатимуть керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

«Тернопільщина за площею сільськогосподарських угідь є аграрним регіоном України. Кількість працюючих, задіяних на підприємствах агропромислового комплексу, за даними податкової звітності у 2015 році склала понад 19,7 тис. осіб, - констатував Степан Барна. -  Розмір середньомісячної заробітної плати одного працівника, який здійснює діяльність у сільському господарстві на Тернопільщині, у 2015 році склав 2927 гривень при середньому рівні заробітної плати в цілому по області - 2994 гривень. Надходження до місцевого бюджету від цієї категорії платників у 2015 році становили 196,4 млн гривень, або 17 % від загальних надходжень місцевих бюджетів. Податку на доходи фізичних осіб у минулому році сільгоспвиробниками сплачено у сумі 115 млн гривень, або 12,9% від його загальних надходжень по області. Однак якщо проаналізувати дані, то бачимо, що деякі підприємства за рівних умов ведення діяльності на однакових площах землі мають різне податкове навантаження, яке на більшості підприємствах є незначним».

Згідно з розпорядженням, утворено обласну робочу групу з організації проведення в області операції «Урожай-2016».

Робочій групі доручено визначити основними стратегічними напрямками операції „Урожай-2016” :
- встановлення можливих ризиків по суб'єктах господарювання сільськогосподарського напряму, зокрема тих, які знаходяться на спеціальному режимі оподаткування ПДВ, щодо невідповідності обсягів реалізації наявним площам землі, виробничим та трудовим ресурсам;
- упередження, руйнування і недопущення використання у 2016 році схем ухилення від оподаткування суб'єктами господарювання, які здійснюють операції з сільськогосподарською продукцією, та контроль за повнотою виплати орендодавцям земельних ділянок (паїв) орендної плати; - виявлення підприємств, що мають заборгованість до бюджетів усіх рівнів, із виплати заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб, а також джерел та резервів забезпечення погашення ними зазначеної заборгованості;
- контроль за виплатою реальної заробітної плати працівникам, зайнятим у сільському господарстві на всіх етапах виробництва;
- виявлення та легалізація найманих працівників;
- виявлення працівників, які отримують заробітну плату нижче встановленого законодавством розміру, з метою визначення їх реальної заробітної плати та сплати належних сум платежів до бюджету та внесків до відповідних фондів; - виявлення осіб, які надають послуги як громадянам, так і суб'єктам господарювання з обробітку землі та комбайнування власного сільськогосподарською технікою з подальшим дослідженням наявності документального оформлення таких відносин із дотриманням вимог чинного законодавства, реальної вартості таких послуг та залученням їх до декларування отриманих доходів; - виявлення осіб, які обробляють земельні ділянки понад обсяги, передбачені законом для ведення особистого селянського господарства, з метою залучення їх до декларування доходів та добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування з подальшою сплатою до відповідних бюджетів (фондів) податків (внесків).

Що про це думають самі аграрії на яких тримається президенська партія невідомо.. 

Немає коментарів:

Напишіть свою НОВИНУ

Назва

Електронна пошта *

Повідомлення *